Умови надання послуг

Ці Умови надання послуг (далі - Оферта) містять умови Ліцензійного Договору щодо використання програмного забезпечення B4S, призначеного для автоматизації запуску та підтримки Чат-магазину в месенджері Телеграм.


Ця оферта є публічною. До початку використання програмного забезпечення B4S (далі – ПЗ) Ліцензіату слід ознайомитися зі справжньою Офертою.


У разі незгоди з умовами Договору, викладеними в Оферті, в цілому або будь-якій їхній частині, Ліцензіату слід утриматися від використання ПЗ.

Використання ПЗ у будь-якому вигляді визнається акцептом оферти і означає беззастережне прийняття Ліцензіатом всіх умов Договору без будь-яких вилучень чи обмежень за умов приєднання.

Терміни та Визначення

Оферта — публічна пропозиція Ліцензіара, адресована будь-якій особі, укласти з нею цей ліцензійний договір (далі — Договір).


Акцепт — повне та беззастережне прийняття Ліцензіатом умов Договору.

Ліцензіар — ФОП Хаверєв Федір Євгенович, який уклав з Ліцензіатом Договір про надання прав на використання ПЗ (просту (невиключну) ліцензію).


Ліцензіат, Абонент — фізична особа, юридична особа (або індивідуальний підприємець), що вчинила акцепт цієї Оферти, в особі свого представника, що діє від імені даної юридичної особи при взаємодії з Ліцензіаром.


Проста невиключна ліцензія — невиключне право використовувати екземпляр ПЗ для власного споживання під зазначеним Ліцензіаром ім'ям, без права переробки чи іншої переробки, без права розповсюдження.


Сторона(-и) — Ліцензіар та (або) Ліцензіат.

Месенджер — програмне забезпечення та сервіс, що надається компанією Telegram https://telegram.org.

Програмне забезпечення (ПЗ) — комплекс програм, призначених для запуску та підтримки Ботів та обробки БД. Доступ до ПЗ надається в інтернеті за адресою https://www.b4s.me (та його піддоменах) через канали зв'язку з використанням відповідного обладнання сторін.

База даних (БД) — сукупність відомостей про Чат-магазини, їх власників та Покупців, а також іншої інформації, обробка якої здійснюється за допомогою ПЗ.


Сервіс — веб-сервіс, що надає послуги запуску та підтримки Ботов за допомогою ПЗ, використовуючи дані БД; а також юридична особа, яка має виняткові права на дане ПЗ.


Інтернет-сайт, Сервісhttps://www.b4s.me


Адміністративний бот — бот Сервісу з ім'ям @bot4shop_official_bot, що надає Ліцензіату можливість взаємодіяти з ПЗ та БД з метою адміністрування та управління Чат-магазином.


Бот — програмний алгоритм, що є частиною ПЗ та взаємодіє з будь-яким користувачем за допомогою акаунта в месенджері Телеграм.


Чат-магазин, Бот-магазин, Магазин — обліковий запис у Сервісі, що дозволяє розміщувати товарні пропозиції.


Власник магазину — фізична особа, юридична особа (або індивідуальний підприємець), який є кінцевим вигодонабувачем від продажу товарів через Магазин.


Матеріали інтернет-сайту, Матеріали — всі текстові, графічні матеріали, розміщені на Інтернет-сайті та є об'єктами інтелектуальної власності, а також оформлення та розташування зазначених матеріалів (дизайн).

Особистий кабінет – персональна сторінка Ліцензіату та/або Магазинів за адресою https://console.bot4shop.com, що надає доступ до функцій ПЗ.


Облікові дані — адреса електронної пошти, ідентифікатор у Месенджері Телеграм, ім'я, прізвище, мобільний телефон, що вказуються Ліцензіатом або автоматично реєструються Ліцензіаром під час реєстрації.


Реєстрація — процес створення нового облікового запису Ліцензіату, з метою отримання доступу до Особистого кабінету.


Аутентифікаційні дані — унікальний логін та пароль Ліцензіата, які використовуються для доступу до Особистого кабінету.


Тарифний план — визначений Ліцензіаром перелік функцій Сервісу та тривалість їх надання, згрупованих у пропозиціях різної цінової категорії.

Предмет договору

Ліцензіар зобов'язується надати Ліцензіату право використання ПЗ (просту невиключну ліцензію).

ПЗ, включаючи всі його компоненти, є об'єктом інтелектуальної власності Ліцензіара та захищається нормами законодавства та міжнародними угодами у сфері інтелектуальної власності. Порушення цілісності ПЗ, порушення систем захисту, копіювання вихідного коду ПЗ або його компонентів повністю або в частині, а також інші дії, що порушують виключні права Ліцензіара на ПЗ не допускаються. Ліцензіат несе цивільно-правову, адміністративну чи кримінальну відповідальність відповідно до законодавства, у тому числі обов'язок виконати рішення суду на вимогу Ліцензіара або правовласника про визнання права, про припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення, про відшкодування збитків, про публікацію рішення суду про допущене порушення із зазначенням дійсного правовласника, про відшкодування збитків чи виплату компенсації.

Надання прав на ПЗ

Ліцензіат здійснює Реєстрацію на Інтернет-сайті та/або в Адміністративному боті.

Право на використання ПЗ (проста невиключна ліцензія) надається Ліцензіату моментально після реєстрації.

Факт надання Ліцензіату права на використання ПЗ підтверджується можливістю використовувати сервіс згідно з Тарифним планом.

Вартість договору, порядок розрахунків та прийняття прав

Вартість права використання ПЗ (проста невиключна ліцензія) встановлюється у вигляді щомісячної абонентської плати на користь Ліцензіара.

Розмір щомісячної абонентської плати встановлюється згідно з Тарифним планом.

Оплата за Договором здійснюється у порядку 100% оплати на розрахунковий рахунок Ліцензіара. Система оплати – стовідсоткова передоплата.

Моментом виконання Ліцензіатом обов'язку з оплати є дата надходження коштів у повному обсязі на розрахунковий рахунок Ліцензіара.

Права та обов'язки сторін

Ліцензіат зобов'язується:

 • Вживати всіх необхідних заходів для збереження в таємниці Аутентифікаційних даних, не передавати їх третім особам, не допускати доступу третіх осіб до Особового кабінету з використанням Аутентифікаційних даних.

 • Не вживати дій, спрямованих на порушення роботи ПЗ, отримання несанкціонованого доступу до ПЗ, вихідного коду, а також будь-яких даних, розташованих на Сервісі.

 • Використовувати ПЗ за його функціональним призначенням і лише в межах тих прав та тими способами, що передбачені Договором.

 • Здійснювати оплату за Договором, відповідно до умов Договору


Ліцензіат має право:

 • Отримувати від Ліцензіара технічну підтримку та консультації, пов'язані з використанням ПЗ відповідно до умов Договору

 • Ліцензіат має право відмовитися від послуг Сервісу в будь-який момент часу. Ліцензіар гарантує повернення коштів, пропорційних до оплаченого, але невикористаного періоду надання послуг Сервісу. Повернення коштів здійснюється протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання оригіналу заяви за формою Ліцензіара на повернення коштів


Ліцензіат немає права:

 • Відтворювати, модифікувати, розповсюджувати (копіювати), здійснювати оприлюднення ПЗ.

 • Розповсюджувати екземпляри ПЗ або її частин та/або здійснювати інші дії, спрямовані на одержання комерційної вигоди у відносинах із третіми особами з використання ПЗ.

 • Надавати субліцензії на використання ПЗ або її частин третім особам.


Ліцензіар зобов'язується:

 • Якісно та сумлінно надати право на використання ПЗ на умовах Договору.

 • Вживати всіх необхідних заходів для захисту та збереження Аутентифікаційних, Облікових та персональних даних Ліцензіату в таємниці від третіх осіб.

 • Виправити виявлені Ліцензіатом помилки у максимально короткі терміни. Сторони погоджуються, що точне визначення терміну усунення помилки не може бути встановлене, оскільки ПЗ тісно взаємодіє з іншими програмами сторонніх розробників, операційною системою та апаратними ресурсами комп'ютерів Ліцензіата, і працездатність та час усунення проблем повною мірою не залежать лише від Ліцензіара.

 • Самостійно проводити розрахунок вартості використання прав на ПЗ після закінчення чергового Облікового періоду та виставляти відповідні рахунки.

 • Протягом 1 (одного) дня з моменту виконання Ліцензіатом зобов'язань щодо оплати надати Ліцензіату право використання ПЗ.

 • Надавати право використання ПЗ щодня та цілодобово, за винятком часу проведення профілактичних заходів.


Ліцензіар має право:

 • У будь-який час без повідомлення Ліцензіата вносити зміни та доопрацювання у функціональну частину та (або) оформлення ПЗ.

 • Здійснювати резервне копіювання даних Ліцензіату з метою запобігання втраті інформації.

 • Залучати за потреби третіх осіб з метою виконання Договору.

 • У разі порушення Ліцензіатом однієї або декількох умов Договору призупинити надання прав на використання ПЗ та вимкнути доступ Ліцензіата до Особового кабінету із збереженням усіх даних Ліцензіата на Сервері на період до усунення порушення умов Договору або до розірвання Договору.

 • Після закінчення 1 (одного) календарного місяця з дати розірвання Договору видалити обліковий запис Ліцензіата, а також усі дані Ліцензіата без можливості їх відновлення.

 • Проводити технічні перерви у роботі ПЗ, а також проводити необхідний профілактичний ремонт та обслуговування обладнання Ліцензіара, у тому числі за аварійними обставинами.

 • Вносити зміни до умов Договору шляхом публікації оновленої версії Договору на веб-сайті. Оновлена версія Договору набирає чинності після 7 (семи) календарних днів з дати її опублікування.

Технічна підтримка

З моменту укладення Договору Ліцензіат отримує можливість користуватися послугами технічної підтримки Ліцензіара у пріоритетному порядку. Технічна підтримка передбачає усунення помилок у роботі програмного забезпечення, допомогу в налаштуванні та підтримці Магазину.


Технічна підтримка надається протягом періоду використання ПЗ в будні дні.


Створення додаткового функціоналу для використовуваного ПЗ на вимогу Ліцензіата не входить до Договору.


Усі положення розділу діють лише протягом оплаченого періоду використання ПЗ.


Спілкування в рамках технічної підтримки здійснюється через телеграм бота (https://t.me/bot4shop_support_bot) або через чат в панелі керування (https://console.bot4shop.com).


Ліцензіар залишає за собою право звертатися за уточненням інформації на запит, у випадках, коли зазначеної в запиті інформації буде недостатньо для виконання запиту Ліцензіата. Ліцензіат у разі зобов'язується надати всю необхідну інформацію.

Відповідальність

За порушення умов Договору Сторони відповідають відповідно до чинного законодавства.

Ліцензіар не несе відповідальності за затримки, перебої в роботі та неможливість повноцінного використання власних ресурсів Ліцензіара, що відбуваються прямо чи опосередковано через дії чи бездіяльність третіх осіб та/або непрацездатність інформаційних каналів, що знаходяться за межами власних ресурсів Ліцензіара.

Ліцензіат погоджується з тим, що для роботи з ПЗ Ліцензіату необхідно використовувати програмне забезпечення (веб-браузери, операційні системи та інше) та обладнання (персональні комп'ютери, мережеве обладнання та інше) вироблене та надане третіми особами, і Ліцензіар не може відповідати за якість їхня робота.

Ліцензіар не несе відповідальності за неотриманий прибуток та втрачений зиск, а також за будь-які непрямі збитки, зазнані Ліцензіатом у період використання або не використання ПЗ, у тому числі в період проведення технічних перерв.

Ліцензіар не несе відповідальності за втрату Ліцензіатом Аутентифікаційних даних, а також не несе відповідальності за шкоду, як пряму, так і непряму, понесену Ліцензіатом внаслідок отримання доступу до Особового кабінету третіми особами внаслідок втрати Ліцензіатом Аутентифікаційних даних або їх викрадення третіми.

Ліцензіар не несе відповідальності за якість, безпомилковість та наявність шкідливих компонентів у використовуваному ПЗ Ліцензіара та інших серверах мережі Інтернет або запропонованому Ліцензіаті ПЗ, якщо таке не розроблено Ліцензіаром.

Будь-яка відповідальність Ліцензіара, незалежно від підстав для її виникнення, буде обмежена сумою, сплаченою Ліцензіатом у рахунок винагороди Ліцензіара за надання прав на використання ПЗ за останній Обліковий період за Договором.

Ліцензіат несе самостійну відповідальність за можливі збитки, що виникли внаслідок втрати або викрадення третіми особами Облікових даних, зазначених ним під час реєстрації, а також Аутентифікаційних даних.

Ліцензіат несе самостійну відповідальність за дотримання при використанні ПЗ вимог чинного законодавства, а також усіх прав та законних інтересів третіх осіб.

У разі пред'явлення третіми особами до Ліцензіара вимог, викликаних неправомірними діями Ліцензіата при використанні ПЗ, Ліцензіат самостійно врегулює суперечки і несе самостійну відповідальність перед зазначеними особами.

У разі несплати рахунку у зазначений термін Ліцензіар має право обмежити функціонал Магазину Ліцензіата до повного погашення заборгованості. Ліцензіар зобов'язується зберігати інформацію, введену на своєму сервері, протягом 6 (шості) місяців з дати укладення Договору.

Інтелектуальна власність та авторські права

Ліцензіару або відповідним правовласникам належать права використовувати матеріали сервісу будь-яким способом, що не суперечить закону (виключні права).

Будь-яке використання матеріалів сервісу без письмового дозволу Ліцензіара чи правовласників забороняється.

Ліцензіат надає Ліцензіару право використовувати фірмове найменування та товарний знак Ліцензіата у будь-якій формі та на будь-якому носії, у тому числі у рекламних матеріалах Ліцензіара, а також у мережі Інтернет, виключно для вказівки Ліцензіата як користувача ПЗ з метою реклами та просування ПЗ на ринку.

Конфіденційність та персональні дані

Сторони погоджуються з тим, що вся інформація, яка стала відома Сторонам у процесі виконання Договору, є конфіденційною та не підлягає розголошенню, якщо тільки на це не буде дано згоду іншої Сторони, за винятком випадків, коли така інформація має бути передана на законних підставах та обґрунтованим вимогам компетентних органів державної влади відповідно до законодавства.

Приймаючи умови Договору, Ліцензіат дає згоду на збір та обробку його персональних даних (а саме: прізвище, ім'я, по батькові, адресу електронної пошти, контактні телефони).

Ліцензіар зобов'язується дотримуватися конфіденційності щодо персональних даних Ліцензіата, не допускати несанкціонованого використання персональних даних Ліцензіата третіми особами.

Термін дії та порядок розірвання договору

Договір набирає чинності з моменту здійснення Ліцензіатом повного та безоплатного говіркового акцепту Договору-Реєстрації Сервісу та діє протягом 1 (одного) календарного року. Після закінчення зазначеного терміну за відсутності заперечень Сторін Договір продовжується на той самий термін на тих самих умовах.

Договір може бути розірваний у таких випадках:

 • Ліцензіаром в односторонньому порядку з направленням повідомлення до Особистого кабінету (https://console.bot4shop.com) Ліцензіата не пізніше 10 (десяти) робочих днів до моменту розірвання Договору.

 • Ліцензіатом в односторонньому порядку у разі неодноразового порушення Ліцензіаром своїх зобов'язань за Договором з обов'язковим направленням претензії на адресу Ліцензіара із зазначенням на факти порушення Ліцензіаром зобов'язань за Договором не пізніше 10 (десяти) робочих днів до моменту розірвання Договору.

Інші умови

До положень Договору застосовується законодавство України. Питання, які не врегульовані Договором, вирішуються відповідно до законодавства України.

У випадку, якщо будь-яка частина Договору буде визнана такою, що втратила юридичну силу і не підлягає виконанню, решта Договору зберігає свою юридичну силу і підлягає виконанню.

Усі суперечки, що виникають у зв'язку з використанням ПЗ, вирішуються Ліцензіатом та Ліцензіаром у досудовому порядку шляхом переговорів. У разі неможливості дійти згоди в досудовому порядку суперечки між Ліцензіатом та Ліцензіаром підлягають розгляду в арбітражному судовому органі міста Харків або міста Київ.

Адреси і реквізити сторін

E-mail: [email protected]
Телефон: +380 95 865 93 50
Юридична адреса: 87502, Донецька обл., м. Маріуполь, Лівобережний район, вулиця Макаренка, будинок 4.
Ліцензіар: ФОП Хаверєв Федір Євгенович